Görüntülüyor 29 Sonuç(lar)
CSS

Pug.js

Html tag lerinden kurtulup direk yazmaya yarayayan javascript kütüphanesidir. şeklinde oluşturulan html yapısı sürekli tag aç tag kapat işleminden dolayı vakit kaybettiriyor. Bunun yerine pug.js kullanarak aşağıdaki gibi yazabiliriz; Burada hiyerarşiyi belirleyen space tuşudur, örnek olarak aşağıdaki pug kodu,divh2 html çıktısı şu şekilde olacaktır;<div></div><h2></h2> div’in içine tanımlamak istersek şu şekilde yazmalıyız; div    h2 Pug …