C#

c# Parse Metodu

Parse metodu, string türündeki bir veriyi, belirtilen bir veri türüne dönüştürmede kullanılır. String ve object veri türleri haricindeki veri türleri ile birlikte kullanılabilmektedir. System class’ında olan bir metottur.

değişkenTürü.Parse(Dönüştürülecek Değer);

-Değişken null değere sahipse, ArgumentNullException hatası alınır.
-Farklı bir değişken türüne sahipse, FormatException hatası alınır.
-Değişken değeri MaxValue değerinin üstünde ya da MinValue değerin altındaysa OverflowException hatası alınır.

Örnek;
 

string sayi1="123";
string sayi2=null;
string sayi3="345.678";
string sayi4="12345678912349876762137817236782130";
console.writeline(int32.Parse(sayi1));
console.writeline(int32.Parse(sayi2));
console.writeline(int32.Parse(sayi3));
console.writeline(int32.Parse(sayi4));


yukarıdaki kod çalışınca

console.writeline(int32.Parse(sayi1));   satırı 123 sonucu verecek.

console.writeline(int32.Parse(sayi2));   sayi2 null olduğu için FormatException hatası alınır.

console.writeline(int32.Parse(sayi3));    sayi3 değeri ondalıklı değer olduğu için int32 türünden farklıdır. FormatException hatası alınır.

console.writeline(int32.Parse(sayi4));  sayi4 değeri int32 türünün sınırlarını aştığından OverflowException hatası alınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir