MSSQL MYSQL

T-Sql matematiksel fonksiyonlar

Sql matematiksel fonksiyonlar. (ABS, POWER, SQUARE, SQRT,ROUND,RAND)

1-power

üs alma fonksiyonudur.

select power(5,1)
select power(5,2)

2-square

kare alma işlemi

select square(2)
select square(4)

3-sqrt 

karekök alma işlemidir.

select sqrt(9)
select sqrt(21)

3-round

yuvarlama fonksiyonudur. ondalık sayılarda sayıların belli bir kısmının alınmasında kullanılan bir fonksiyondur.

select round(1212.2121,2)
select round(1212.2121,-2)

4-rand

0 ile 1 arasında rasgele bir ondalık sayı değerini döndürmektedir. 
SELECT CAST(RAND() * 100 AS INT) + 1 AS “1 ile 100 arası rasgele sayı”
SELECT CAST(RAND() * 5 AS INT) + 1 AS “1 ile 5 arası rasgele sayı”;

5-abs

bir değerin mutlak değerini elde etmek için kullanılır.

SELECT ABS(3) AS Sonuc
SELECT ABS(-3) AS Sonuc

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir