Görüntülüyor 6 Sonuç(lar)
C#

GUID (Globally Unique IDentifier) Nedir?

GUID .Net te bizim için rastgele 32 karakterlik bir string oluşturan sınıftır. Karakterler arasına eklenen – ile toplamda 36 karakter olur. Bir bilgisayarda üretilen GUID değerini bir kez daha üretmek mümkün değildir. O an kullanılan bilgisayarın MAC adresi,tarih ,saat vb. birçok özelliğin harmanlanmasıyla oluştuğu için eşsizdir. Veritabanlarında id yerine kullanılabilir.Kullanımı ise son derece kolaydır. Bir GUID nesnesi türetip bunu bir stringe atmamız yeterlidir. 223bcf53-dc00-4fb9-9f45-060c123547b1 gibi bir …

C#

c# Parse Metodu

Parse metodu, string türündeki bir veriyi, belirtilen bir veri türüne dönüştürmede kullanılır. String ve object veri türleri haricindeki veri türleri ile birlikte kullanılabilmektedir. System class’ında olan bir metottur. değişkenTürü.Parse(Dönüştürülecek Değer); -Değişken null değere sahipse, ArgumentNullException hatası alınır.-Farklı bir değişken türüne sahipse, FormatException hatası alınır.-Değişken değeri MaxValue değerinin üstünde ya da MinValue değerin altındaysa OverflowException hatası alınır. Örnek;  string sayi1=”123″; string sayi2=null; string …