Görüntülüyor 1 Sonuç(lar)
C#

GUID (Globally Unique IDentifier) Nedir?

GUID .Net te bizim için rastgele 32 karakterlik bir string oluşturan sınıftır. Karakterler arasına eklenen – ile toplamda 36 karakter olur. Bir bilgisayarda üretilen GUID değerini bir kez daha üretmek mümkün değildir. O an kullanılan bilgisayarın MAC adresi,tarih ,saat vb. birçok özelliğin harmanlanmasıyla oluştuğu için eşsizdir. Veritabanlarında id yerine kullanılabilir.Kullanımı ise son derece kolaydır. Bir GUID nesnesi türetip bunu bir stringe atmamız yeterlidir. 223bcf53-dc00-4fb9-9f45-060c123547b1 gibi bir …