Görüntülüyor 2 Sonuç(lar)
C#

c# Parse Metodu

Parse metodu, string türündeki bir veriyi, belirtilen bir veri türüne dönüştürmede kullanılır. String ve object veri türleri haricindeki veri türleri ile birlikte kullanılabilmektedir. System class’ında olan bir metottur. değişkenTürü.Parse(Dönüştürülecek Değer); -Değişken null değere sahipse, ArgumentNullException hatası alınır.-Farklı bir değişken türüne sahipse, FormatException hatası alınır.-Değişken değeri MaxValue değerinin üstünde ya da MinValue değerin altındaysa OverflowException hatası alınır. Örnek;  string sayi1=”123″; string sayi2=null; string …